Prejsť na obsah
Habilitačné konania

Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

1. marca 2017 o 11.00 hod.

sa uskutoční na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
Ilkovičova 2, v miestnosti 2.06 habilitačná prednáška

Ing. Ivana Poláška, PhD.
z Ústavu informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva FIIT STU v Bratislave

s názvom:
Podpora vývoja informačných systémov pomocou viacdimenzionálneho UML

Habilitačná komisia:
Predseda: prof. Ing. Pavol Návrat, PhD., FIIT STU v Bratislave
Členovia:
prof. Ing. Ján Kollár, PhD., FEI TU v Košiciach
prof. Ing. Jiří Šafařík, PhD., FAV Západočeská univerzita v Plzni

Oponenti:
prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., Opavská univerzita v Opave
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD., FRI ŽU v Žiline
doc. Ing. Jaroslav Porubän, PhD., FEI TU v Košiciach

Názov habilitačnej práce:
Contribution to Development and Refactoring of Information systems
odbor: Informačné systémy

Obhajoba habilitačnej práce:
1. marca 2017 po habilitačnej prednáške