Prejsť na obsah
Habilitačné konania

>Dovoľujeme si oznámiť, že dňa

9. marca 2010 o 9.00

sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
v miestnosti D 424 habilitačná prednáška

Ing. Ivana Kotuliaka, PhD.
z Ústavu počítačových systémov a sietí FIIT STU v Bratislave

>na tému:
Konvergencia informačných a telekomunikačných sietí
(odbor Aplikovaná informatika)

Habilitačná komisia:
Predseda:
prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., KEMT FEI TU v Košiciach
Členovia:
doc. Ing. Margaréta Kotočová, CSc., ÚPSS FIIT STU v Bratislave
Ing. Ivan Majer, CSc., T-com, Bratislava

Oponenti:
prof. Ing. Martin Klimo, PhD., KIS FRI ŽU v Žiline
prof. Ing. Pavol Horváth, PhD., CVT STU v Bratislave
doc. Ing. František Jakab, PhD., KPI FEI TU v Košiciach