Prejsť na obsah
Galéria študentov FIIT STUInžinierske štúdium

  Cena dekana

  Ing. Michal Holub
  – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
  vedúci diplomovej práce: prof Mária Bieliková
  cena sponzorovaná firmou: Nadácia Tatra banky

  Ing. Michal Olšovský
  – absolvent študijného programu Počítačové a komunikačné systémy a siete
  vedúci diplomovej práce: doc. Margaréta Kotočová
  cena sponzorovaná firmou: Accenture, s. r. o.

  Ing. Jakub Šimko
  – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
  vedúci diplomovej práce: Ing. Michal Tvarožek
  cena sponzorovaná firmou: Eset, spol. s r. o.

  Cena ÚI SAV

  Ing. Michal Kompan
  – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
  vedúci diplomovej práce: prof. Mária Bieliková

  Ing. Ján Turoň
  – absolvent študijného programu Počítačové a komunikačné systémy a siete
  vedúci diplomovej práce: Dr. Katarína Jelemenská

  Cena SAV

  Ing. Pavol Bača
  – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
  vedúci diplomovej práce: Dr. Valentino Vranić

  Ing. Tomáš Kramár
  – absolvent študijného programu Softvérové inžinierstvo
  vedúci diplomovej práce: Ing. Michal Barla
Bakalárske štúdium

  Cena dekana

  Bc. Timotej Betina
  – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu: Dr. Viera Rozinajová
  cena sponzorovaná firmou: Anect, a. s.

  Bc. Lukáš Kavický
  – absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu: prof. Jiří Pospíchal
  cena sponzorovaná firmou: Softec, spol. s r. o.

  Bc. Ivan Srba
  – absolvent štúdia študijného programu Informatika
  vedúci bakalárskeho projektu: prof. Mária Bieliková
  cena sponzorovaná firmou: QBSW, a. s.